הפעם אנו מדברים על התנדבות.... על איך הגענו לכאן

ומה עוד אפשר לעשות

עשר דקות - על השניה