בשעה טובה יש פודקסט ראשון והפעם עם אלעד וגם עם מזל

מדברים על עניינים של מזל