השבוע היינו צריכים להתחיל רשמית את הפודקסט

עקב עיקובים ועיכובים הספקנו לעשות קדם פודקסט

קצת מדברים על מה היה השבוע

לקראת הפודקסט פרק 2