הי , בקרוב נתחיל לעשות פודקסטים עבור הילדים המאושפזים בבית החולים ספרא תל השומר

נדבר על מוזיקה, אייך מרגישים ואייך עושים שמח ועוד מוזיקה